Case

MAN LÄR SIG ALLTID NÅGOT NYTT

”Jag började som reparationsbyggnadsplanerare vid ABC Bygg efter trettondagen i januari 2014. Jag var 28 år gammal och hade ingen större arbetslivserfarenhet.

Efter den första arbetsdagens introduktion kunde jag ta mina första stapplande steg på arbetsplatsen. Först bekantade jag mig med personalen, sedan med alla dokument och underlag som användes samt datasystemen. Efter introduktionen tog det ett halvår för mig att lära mig alla praxis inom reparationsbyggnadsbranschen. Jag lärde mig de olika skedena inom reparationsbyggnadsplanering, som hur ett fastighetsbolags styrelsemöten går till och hur de egna planerna bäst presenteras för kunder. Till en början utförde jag mest assisterande planeringsuppgifter i projekten. ABC Byggs verkställande direktör Anders Karlsson ledde planeringsarbetet och granskade arbetet innan resultatet skickades till kunden.

Ganska snart fick jag ett eget projekt.”

 

PÅ JAKT EFTER EXPERTROLLEN

Som ung och oerfaren i yrket har det tidvis varit utmanande för mig att åka ut på byggarbetsplatserna. De erfarna entreprenörerna sätter ofta unga planerare på prov. I början uppstod tillfällen då jag inte riktigt visste vad entreprenören talade om. Då behövde jag uppsöka kontoret och fråga Martin om råd om hur jag skulle gå vidare för att ringa upp entreprenören och ge besked. Jag är tacksam för att ha fått ett gott stöd på arbetsplatsen.

Den problematik jag stött på i arbetet har oftast handlat om att skeenden på arbetsplatsen inte framskridit som de borde. Planerarens, entreprenörens, kontrollantens och beställarens nerver sätts lätt på prov om inte projektet fortlöper som planerat.

För varje projekt har det blivit lättare att axla expertrollen, men ibland tar det lite tid att få in rätta växeln. Det krävs både självförtroende och vana för att kunna presentera projekt, planer och omfattning för stora fastighetsbolag på ett trovärdigt sätt. Det känns bra när jag har kontroll på hur arbetet fortlöper och kan delge det för andra.

DEN TYSTA KUNSKAPEN

Jag studerade informationsteknik i två år innan reparationsbyggnadsplanerarstudierna. På fritiden hade jag hållit på mycket med datorer, vilket gjorde att jag ganska lätt kunde söka till informationsteknikstudier. Jag drogs redan då till byggteknikens kurser, då jag upplevde att jag inte fick ut tillräckligt av informationsteknikstudierna. En äldre släkting arbetade på ett bygge, och jag minns att det fascinerade mig redan som liten. Som barn tecknade jag kartor och rör på insidan av skrivhäftenas omslag, och på den vägen är det. Tecknandet utgör nu en stor del av mitt arbete.

Även om informationsteknikstudierna inte inspirerade mig som jag hoppats, kunde jag utnyttja mitt IT-kunnande i kommande beställningsarbeten. Jag hade till exempel under flera år arbetat med att ombryta en växtskyddsguide för Berner. När jag kom till ABC Bygg framgick det att det fanns ett behov för ett bredare IT-kunnande, så jag började fungera som intern IT-support.

Kollegan på andra sidan korridoren kunde till exempel utbrista att Word-programmet inte fungerade som det skulle. Då gick jag över och löste problemet. När en uppgradering av företagets hemsidor dröjde, kodade jag fram nya hemsidor under en helg.

Det har blivit mycket IT-uppdrag inom ABC Bygg för min del. Jag och Martin diskuterade det en gång och jag minns att jag sa att jag nog vill bli ihågkommen som byggingenjör och inte som IT-support.

Erik Svensson rekryterades direkt från skolbänken till ABC Bygg som reparationsbyggnadsplanerare. Den unga specialisten har med tiden utvecklats till en expert. Han har tillfört en kompetens som tidigare saknades i företaget.

VÄGEN TILL ANSTÄLLNING

Idag har jag jobbat på ABC Bygg i två år. Jag upplever mig som en viktig del av företaget och min roll som expert har förstärkts avsevärt. De projekt som jag har fått leda hela vägen från start till mål känns allra bäst.

Snart påbörjar jag planeringen av mitt första stambyte. Sverige är ju fullt av hus i behov av stambyte, så de kommer inte att ta slut i första taget. För mig är stambyten de mest utmanande beställningarna, eftersom kunderna har mycket synpunkter och önskemål. De har många detaljerade frågor, till exempel om vilken typ av sanitetsporslin som ska beställas.

Det känns att jag är på väg att utveckla en verklig yrkesroll.

ANDERS KARLSSON, VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR FÖR ABC BYGG

För knappt två år sedan rekryterade Anders Karlsson Erik Svensson till ABC Bygg via Studentwork. Enligt Karlsson bör företag förbinda sig att hjälpa unga sakkunniga i början av deras yrkeskarriär. Stödet bör premieras, för de unga utvecklas snabbt till att bli en viktig del av företaget.

FEM KÄNNETECKEN HOS UNGA SAKKUNNIGA

  1. Unga vill utvecklas och utveckla olika saker.

  2. Unga har ännu inte fastnat i rutiner. De påbörjar arbeten utan fasta föreställningar.

  3. Unga besitter goda IT-kunskaper. De har en naturlig datavana och hjälper gärna andra.

  4. Om vi mer erfarna är mer låsta i vårt tänk, vågar de unga ifrågasätta oss. Den typen av utmaningar är alltid av godo. De öppnar ögonen och hjälper till att utveckla oss i en bättre riktning.

  5. De har en fördomsfri attityd, en vilja att lära sig och tillförandet av nya fräscha idéer om arbetet utgör oftast deras bästa sidor.