Vår Graduates at Work-rapport

Undersökningen ”Graduates at Work” är en undersökning om Graduates, det vill säga nyexaminerade eller personer med upp till fem års erfarenhet, tankar och förväntningar på arbetslivet. Undersökningen genomförs årligen av Studentwork i Finland och Sverige. Av undersökningen sammanställs en rapport som berättar om ca 3000 deltagares tankar, attityder och åsikter om arbetslivet år 2017.


Undersökningen genomfördes i mars och april 2017. Undersökningen omfattar sex teman: drivkrafter, flexibilitet, utvecklingsmöjligheter i arbetslivet, förväntningar i arbetslivet, arbetsgemenskap och företagskultur.
Ta del av rapporten genom att fylla i dina uppgifter nedan.

I samarbete med
Kontakta oss!